โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

     นายจิรวัฒน์ วงษ์ภูงา และนายพีระวิชญ์ เทิ้งสันเที้ยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ นักเรียนผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนขอให้เจริญรุ่งเรือง มีแต่ความสุข และรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป

ผลงานเพลงรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศ สู้สุดใจภัยน้ำท่วม และเพลงฉลาดกินฉลาดใช้โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ Thailand Go Green

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แผนและโครงการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 
       โหลดแผนและโครงการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
แผน2560 
       โหลดแผนได้ที่นี่เลย (แก้ไข) กดโหลด
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ประกาศโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดั
ประกาศโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
       ประกาศโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึก
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ ท่านผู้อำนวยการ สุนิษา บัวดง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 28 ธ.ค. 2558
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมอาเซียน
การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ส.ค. 58
ตัวแทนนำเสนอผลงาน หลักสูตรทวิศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ต้อนรับกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ตราด 6 ก.ค. 58

หนังสือราชการจาก สพฐ
 

ข่าวสารจากเว็บครูบ้านนอก
 

การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 5 ส.ค. 58
 

 การตรวจสอบ ทบทวน ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ วันที่ 5 สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 นายฉัตร ภาคมฤค นายสุวิทย์  งามสนิท และนางศุภลักษณ์ มุขพรหม