โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗
    .

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม. ๒๗

 

 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 


นางสาวสุนิษา บัวดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์


นายยืนยง วรรณคำ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป(คศ.3)


นางจินดา ศรีเที่ยง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ(คศ.3)


นางสาวนงเยาว์ สวนงาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล(คศ.3)


นายกิตติศักดิ์ เกี้ยมแสนเมือง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ(คศ.3)


นางสุธินี รัตนศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(คศ.3)


นางศศิวิมล ศิริวัฒนานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(คศ.3)


นายวีรยุทธ หยุดยั้ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(คศ.3)


นายอดิเรก วงศ์อาจ
ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)


นายปิยะ โกฎแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา(คศ.1)


นางสาวศันสนีย์ วรรณคำ
ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)


นางสาวศรัญเรศ บัวสอน
ครู คศ.2


นายวุฒิไกร คำแฝง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ครู คศ.2)


นางสาวดวงกมล สูงพล
ครู คศ.2


นางสาวพิชชาภา อ่างสุวรรณ
ครู คศ.1


นายเอกวิทย์ สังกะสิงห์
ช่างปูน 2
 
 
นางสาวสุนิษา บัวดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
 
 
 
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 19 กันยานยน 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.158.199.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 100,378
 
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๗
๓๕๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๕๐ http://www.ksps.ac.th
Tel : ๐๔๓๖๓๒๑๕๐  Fax : ๐๔๓๖๓๒๑๕๐
Email : kspsschool7@hotmail.com & kspsschool7@gmail.com